ဤဝဘ်ဆိုက်ပေါ်မှ အချက်အလက်များအားလုံးအား ကောင်းစွာယုံကြည်မှုဖြင့် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး အထွေထွေ သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များ၏ ပြည့်စုံမှု၊ စိတ်ချရမှုနှင့် တိကျမှုတို့အတွက် www.startlivecasino.com မှ မည်သည့်အချက်ကိုမျှ အာမခံမည် မဟုတ်ပါ။ ဤဝဘ်ဆိုက် (www.startlivecasino.com) တွင် မိတ်ဆွေတွေ့ရှိရသော အချက်အလက်အပေါ် မူတည်၍ မည်သည့်ဆောင်ရွက်ချက်မဆိုအား မိတ် ဆွေကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ရန်သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်အား အသုံးပြုမှုဖြင့် ဆက်စပ်သော မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှု နှင့်/သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုကိုမျှ www.startlivecasino.com မှ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် ပြင်ပဝဘ်ဆိုက်များ၏ ဟိုက်ပါလင့်ခ်များအား နှိပ်ခြင်းဖြင့် အဆိုပါ ဝဘ်ဆိုက်များသို့ သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ အသုံးဝင်ပြီး ကျင့် ဝတ်နှင့် ညီသော ဝဘ်ဆိုက်များ၏ မှန်ကန်သောလင့်ခ်များကိုသာ ပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားထားသော်လည်း အဆိုပါ ဆိုက်များတွင် ပါဝင်သည့်အရာများနှင့် ဆိုက်များ၏ သဘာဝကို ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းချုပ်၍ မရပါ။ အဆိုပါ အခြားဆိုက်များ၏ လင့်ခ်များသည် ယင်းဆိုက်များတွင် တွေ့ရှိရသော ပါဝင်သည့်အရာများ အားလုံးကို ညွှန်းဆိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဆိုက်ပိုင်ရှင်များနှင့် ပါဝင်သော အရာများသည် ကြေငြာမှုမရှိဘဲ အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်သည့်အပြင် လင့်ခ်တစ်ခုအား ကျွန်ုပ်တို့ ဖယ်ထုတ်ခြင်း မပြုနိုင်မီတွင်လည်း ထိုသို့ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။

မိတ်ဆွေအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်မှ ထွက်ခွာသောအခါ အခြားဆိုက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသော ကွဲပြားသည့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ ရှိနေနိုင်သည်ကိုလည်း သတိပြုပေးပါ။ မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုမဆို မစတင်မီ သို့မဟုတ် မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆို မတင်မီတွင် အဆိုပါဆိုက်များ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒများကိုသာမက “ဝန်ဆောင်မှု စည်းကမ်းများ” ကိုလည်း သေချာစွာ စစ်ဆေးပေးပါ။

သဘောတူညီမှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်အား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤနေရာရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုချက်နှင့် ယင်း၏ စည်းကမ်းချက်များအား သဘောတူ ကြောင်း ပြခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

ကျွန်ုပ်တို့ဆိုက်၏ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ် အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် မေးမြန်းလိုသည်များ ရှိပါက [email protected] မှတဆင့် အီးမေးလ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။

အပ်ဒိတ်

ဤဆိုက်ရှိ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုချက်အား ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်တွင် အပ်ဒိတ်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းအား ကျွန်ုပ်တို့ အပ်ဒိတ် ပြုလုပ်ခြင်း၊ အမှားပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြား အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်ပါက ယင်းအပြောင်းအလဲများအား ဤနေရာတွင် ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြထား မည် ဖြစ်ပါသည်။