ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အသိပေးချက်သည် Start Live Casino ဝဘ်ဆိုက်မှ အသုံးပြုသော ကိုယ်ရေး အချက်အလက်နှင့် အခြား အချက်အလက်များအတွက် သက်ဆိုင်ပါသည်။

Start Live Casino ဝဘ်ဆိုက်မှ မည်သည့်ဝန်ထမ်းမဆိုသည် အဆိုပါအဖွဲ့နှင့် ယင်း၏ အကြံပေးအရာရှိများ အကြားတွင် မိတ်ဆွေပေးထားသော သတင်း အချက်အလက်နှင့် မိတ်ဆွေနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား အချက်အလက်များအား အောက်ပါကိစ္စများအတွက် အသုံးပြုခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ ရယူထားနိုင်သော အချက်အလက်များ

  • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့အား မိတ်ဆွေပေးထားသော အချက်အလက်များ
  • မိတ်ဆွေ ပြန်လှန်ဆက်ဆံထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ပါဝင်သည့်အရာ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း အချက်အလက်များ
  • မိတ်ဆွေ၏ အချက်အလက်များအား မျှဝေရန် မိတ်ဆွေထံမှ ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားသော အခြားကုမ္ပဏီများထံမှ ရရှိသော အချက်အလက်များ
  • မိတ်ဆွေအသုံးပြုသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် မိတ်ဆွေ ရယူ၊ ကြည့်ရှု၊ မျှဝေ၊ အကြံပြုပြီး ဆက်သွယ်ထားသော မည်သည့် လိုက်ဖ် ဂိမ်းကစားခြင်း ပရိုဂရမ်များ အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များအပေါ် မိတ်ဆွေပြုလုပ်ခဲ့သော အချက်အလက်၊ အပ်လုတ်များနှင့် မှတ်ချက်များ
  • Start Live Casino နှင့်/သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ထားသော တတိယအဖွဲ့အစည်း ပါဝင်သည့်အရာ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား မိတ်ဆွေ အသုံးပြုရာတွင် Start Live Casino ၏ ပါဝင်သည့်အရာ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား ရယူရန် မိတ်ဆွေအသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်း များမှ ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိသော အချက်အလက်များ
  • အိုင်ပီလိပ်စာ (ယင်းသည် အင်တာနက်ပေါ်ရှိ တခုသော ကွန်ရက် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုအား ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် သင့်စက်ပစ္စည်းအတွက် ဝဘ်ဆိုက်များ နှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်သော နံပါတ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်) နှင့် တည်နေရာ အချက်အလက်
  • Start Live Casino ၏ ပါဝင်သည့်အရာများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား ရယူရန် မိတ်ဆွေအသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းများမှ နည်းပ ညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဥပမာအားဖြင့် အမှားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် လိုင်းကြပ်တည်းမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စုဆောင်းမှု။

မိတ်ဆွေက အချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနိုင်ပုံ

မိတ်ဆွေအား ပါဝင်သည့်အရာ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကိုက်ညီပြီး သီးသန့်ပြင်ဆင်ထားသော ညွှန်းဆိုချက်များနှင့် အထွေထွေ အကောင့် စီမံခန့်ခွဲ မှုတို့ကို မိတ်ဆွေအား ပေးရာတွင် အချက်အလက်များအား အသုံးပြုခြင်းအပြင် မိတ်ဆွေ၏ အချက်အလက်များအား အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည် –

၁။    ကျွန်ုပ်တို့၏ ပါဝင်သည့်အရာ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား စောင့်ကြည့်ရန်၊ မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကာကွယ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ပေးသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား မြှင့်တင်ရန်အတွက် အေးဂျင့်များနှင့် စီးပွားရေး တွဲဖက်များနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ရန် နှင့် ပါဝင်သည့်အရာ၊ ထုတ်ကုန် များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များအား ထုတ်လုပ်ရန်။

၂။    အကြွေးဝယ်ခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အတုပြုလုပ်ခြင်း ဖော်ထုတ်မှုများ၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အကြွေး ပြန်လည်ရယူမှု လုပ်ငန်းများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အကြွေးဝယ်ခြင်း ရည်ညွှန်းမှု၊ အတုပြုလုပ်ခြင်းအား ကာကွယ်သည့် အေဂျင်စီများနှင့် အခြား ကုမ္ပဏီများဖြင့် အချက်အလက် များအား မျှဝေနိုင်ပါသည်။

၃။    မိတ်ဆွေ၏ အချက်အလက်များအား ကမ္ဘောဒီးယား ဘုရင့်နိုင်ငံ ပြင်ပရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ အချက်အလက် ဆောင်ရွက်သူများနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်း လည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းသို့ ပြုလုပ်ခြင်းအား သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက် ကာကွယ်ရေး ဥပဒေများနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုများအရ ယင်း အချက်အလက်အား ကာကွယ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သော နည်းလမ်းများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများဖြင့် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။    မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် မတိကျသော အချက်အလက်အား ပေးထားပြီး အတုပြုလုပ်ထားခြင်းအား တွေ့ရှိရပါက အသေးစိတ်များအား အတု ပြုလုပ်ခြင်းကို ကာကွယ်သည့် အေဂျင်စီများသို့ ပေးပို့သွားပါမည်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အေဂျင်စီများမှ ဤအချက်အလက်အား ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း အတုပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ငွေမည်းခဝါချခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဤအချက်အလက် အား ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အကြွေးဝယ်ခြင်းနှင့် အကြွေးဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အခြားကိစ္စများအတွက် အပလီကေးရှင်းများ ပေါ်မှ အသေးစိတ်များအား စစ်ဆေးခြင်း၊ အကြွေးဝယ်ခြင်းနှင့် အကြွေးဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အကောင့်များနှင့် ကိစ္စများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အကြွေး ပြန် လည်ရယူခြင်း၊ အာမခံ အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် တောင်းဆိုခြင်းအပေါ်တွင် အသေးစိတ်များအား စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်လျှောက်ထားမှုများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အသေးစိတ်များအား စစ်ဆေးခြင်းတို့တွင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အခြား အဖွဲ့အစည်းများသည် အခြားနိုင်ငံများရှိ အတုပြုလုပ်ခြင်း ကာကွယ်ရေး အေဂျင်စီများမှ မှတ်တမ်းတင်ထားသော အချက်အလက်များအား ရယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

၅။    ဈေးကွက် သုတေသနအတွက်။

၆။    ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မည်သည့်ဥပဒေဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအား လိုက်နာနိုင်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ် မည်သည့်တတိယ အဖွဲ့အစည်း၏ အခွင့်အရေးများကိုမဆို ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် သက်ရောက်မှုရှိစေရန်၊ အတုပြုလုပ် ခြင်းနှင့် အခြားပြစ်မှုများအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းတွင် နှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို စောင့်ရှောက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်။

၇။     ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အသိပေးချက်တွင် ဖော်ပြထားသော ကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်း၏ မည်သည့်ဆက်ခံသူမဆို အား မိတ်ဆွေ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ဖွင့်ပြောခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။

၈။    အကယ်၍ ပေးပို့ရန် ရွေးချယ်ထားပါက မိတ်ဆွေရွေးချယ်ထားသော ပါဝင်သည့်အရာ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မှုများနှင့် အခြားအချက်အလက် များအား အခါအားလျော်စွာ ပေးပို့ရန်။

၉။    ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ရသော စီးပွားရေးတွဲဖက်များ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ သတင်းလွှာများ ကဲ့သို့သော တိုက်ရိုက် ဈေးကွက်တင်ခြင်းအား မိတ်ဆွေထံသို့ ပေးပို့ရန်။ ယင်းတွင် စာတိုက်၊ တယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် အီးမေးလ်နှင့် အက်စ်အမ်အက်စ်တို့ဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်းများ ပါဝင်နိုင်ကာ မိတ် ဆွေအနေဖြင့် ရွေးချယ်ထားပြီး သက်ဆိုင်မှုရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်အဖြစ်မှ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးနောက် သင့်လျော်သော အချိန်တစ်ခုတွင် အပါ အဝင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးတွဲဖက်များ၏ ပါဝင်သည့်အရာ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အခမ်းအနားများနှင့် အထူး ကမ်းလှမ်းချက်များအကြောင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

၁၀။    ကိုက်ညီမှုရှိသော ကြော်ငြာခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေအား စီစဉ်ပေးရန်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ မိတ်ဆွေအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိထားသော အချက်အလက်များအား အသုံးပြုရန် မိတ်ဆွေ၏ သဘောတူညီမှု ရှိပါသည်။ ဥပမာ မိတ်ဆွေအနေဖြင့် ရွေးချယ်ထားပါက မိတ်ဆွေနှင့် ပို၍ သက်ဆိုင်သော ကြော်ငြာအချို့အား ပြုလုပ်ရန်။

က။    အနာဂတ် အီးမေးလ် ဈေးကွက်တင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ အီးမေးလ်ဖြင့် ဈေးကွက်တင်ခြင်း အချက်အလက်တွင် ပါဝင်သော “ဆက်လက်မရယူတော့ပါ” လင့်ခ်အား ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ဈေးကွက်တင်ခြင်းများအား လက်ခံခြင်းမပြုရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါ သည်။

Asia Live Tech ထောက်ကူမှုအား ဆက်သွယ်ခြင်း

၁၁။    ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အသိပေးချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် စုံစမ်းမှုများ သို့မဟုတ် မှတ်ချက်များမဆို နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင်ရှိသော မိတ်ဆွေ၏ အချက်အလက်များ၏ မိတ္တူများအား တောင်းဆိုခြင်းများအတွက် “SLC ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒများ” ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်၍ [email protected] သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

၁၁။    မိတ်ဆွေ၏ အချက်အလက်များတွင် မည်သည့် အပ်ဒိတ်ပြုလုပ်မှုများ၊ အမှားပြင်ဆင်မှုများနှင့် ပြင်ဆင်ချက်များကိုမဆို 088 780 0089 (သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားမှ ခေါ်ဆိုပါက + 855 88 780 0089) သို့ ဖုန်းဆက်ခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် Wechat အပလီကေးရှင်းတွင် Startlivecasinocn မှတဆင့် Start Live Casino ဝဘ်ဆိုက်သို့ စာရေးသားခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးလိုက်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အသိပေးချက်အား မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ခြင်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ယင်းအပြောင်းအလဲများအား မိတ်ဆွေထံသို့ သီးခြား အသိပေးခြင်း မရှိခဲ့စေကာမူ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသော ရက်စွဲတွင် စတင် ၍ သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မိတ်ဆွေအနေဖြင့် ဝဘ်ဆိုက်များသို့ အကောင့်ဝင်ရောက်သည့် အခါတိုင်းတွင် အသိပေးချက် အပြောင်းအ လဲရှိမရှိအား စစ်ဆေးရန် အရေးကြီးပါသည်။

အဆိုပါ ပြောင်းလဲမှုများအား အသိပေးခြင်း ခံရရန်အတွက် မိတ်ဆွေအနေဖြင့် သဘောတူညီထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ (အဆိုပါ ပြောင်းလဲမှုများအား မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အသိပေးသည်ဖြစ်စေ အချို့သော ပြောင်းလဲမှု၏ စတင်သည့် နေ့ရက်နောက်ပိုင်းတွင် မိတ်ဆွေအနေဖြင့် Start Live Casino ဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအား ဆက်လက်အသုံးပြုပါက မိတ်ဆွေအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများအား သတိပြုမိခြင်း သို့မဟုတ် ဖတ်မိ ခြင်း ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ အဆိုပါ ပြောင်းလဲမှုများအား လက်ခံရန် သဘောတူခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှု များအား  လက်ခံရန် သဘောမတူပါက မိတ်ဆွေအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအား ဆက်လက် အသုံးမပြုသင့်ပါ။

ဤကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အသိပေးချက်အား ၂၀၁၆ ဩဂုတ်လ ၆ ရက်တွင် နောက်ဆုံး အပ်ဒိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။