Бидний түншийн санал болгож буй Спортын тоглоом нь аюулгүй, хамгаалалттай орчинд шинэлэг туршлагыг тоглогчидод санал болгодог. Бодит тоглолтын үед урьдчилсан бооцоо, тэмцээн болон тоглоом дундах бооцоо, хагас цаг дахь онооны, илүү болон дутуу онооны бооцоо зэрэг бидний хэрэглэгчдэд ээлтэй хэрэглэхэд хялбар интефэйсээр дамжуулан маш олон боломжуудыг санал болгодог.


Үр дүнгүүдийг шууд харуулах боломжийг олгож үргэлжн шинэчлэгдэж байдаг. Мөн түүнчлэн хожлын мэдэгдэл нь шууд шинэчлэгдэх ба хожлын мөнгийг хүлээхгүйгээр шууд дансандаа авдаг болхоор тэдний итгэл, хүндлэлийг ихээр хүлээдэг.