Бооцоот тоглоом нь үргэлж хэн нэгний зугаагаа гаргах хэрэгсэл байх ёстой. Ямар ч тохиолдолд Start Live Casino нь өөрийн бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааг донтолт үүсгэхийг хүсэхгүй. Бид дараах байдлаар үүнээс сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг авдаг:

  • Компани болон хэрэглэгчдийн харилцаа болон хамтын ажиллагаа.
  • Start Live Casino-ны үйл ажиллагаандаа ёс зүй, итгэлтэй байдлыг дэмждэг. Бид өөрийн бизнесийг үйлчлүүлэгчтэйгээ харьцдагтайгаа адил халамжилж, зөв авч явж, хүнлэг байдлаар явуулдаг.
  • Үйл ажиллагаа явуулж буй газрынхаа хуулийг бүрэн хүндэтгэх. Тэд хүмүүсийг хамгаалдагийн адил бид ч бас тэднийг хамгаалдаг.

Дөрвөн багана.

  • Мөрийтэй тоглоомонд донтох аюулын тухай ажилчдын сургалт
  • аюултай байдлыг илрүүлэх болон шаардлагатай нэгнийг хамгаалах Урьдчилан сэргийлэх бодлого
  • Нас баталгаажуулалт
  • Луйвар болон мөнгө угаахын эсрэг төртэй хамтран ажиллах

Бага насны хүүхэд тоглох

Бага насны хүүхдүүд онлайн мөрийтэй тоглох нь бүрэн хориотой. Иймд 18-с доош насныхан бүртгүүлэх болон тоглохыг хориглосон.

Казиноны контентэд хүүхдүүд нэврэхээс сэргийлэх зорилгоор 18-аас доош насныхныг илрүүлдэг програм хангамжийг та өөрийн сонголтоор авч хэрэглэхийг зөвлөж байна.