Start Live Casino có thể tích hợp các dịch vụ có thể liên kết đến các bạn đến với hàng loạt các trò chơi sòng bạc trực tuyến. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi tạo ra một nền tảng iGaming cho phép chúng để tích hợp dễ dàng hơn theo hàng trăm trò chơi của các bên thứ ba trong nhiều hạng mục và bộ sưu tập của riêng chúng tôi, và cũng dành đến các quý khách.

Ưu điểm Tích hợp sản phẩm Bất kỳ trò chơi nào bạn yêu thích cũng có thể được liên kết vào trang web của bạn
Bất kỳ đơn vị thứ ba nào muốn bất đầu phát triển cũng có thể được thêm vào nền tảng của chúng tôi
Bất kỳ sản phẩm nào cũng có thể được tích hợp chỉ trong một vài tuần
Tích hợp chung vốn cho tất cả các trò chơi cùng một lúc
Không có gì là ngoài tầm với.

Tích hợp sản phẩm là một bề cạnh bạn cần để đối phó với sự cạnh tranh trong một ngành công nghiệp, cạnh tranh không chỉ quan trọng ở số lượng. Các con bạc còn muốn đa dạng hơn, các chi nhánh có nhiều khả năng để thúc đẩy một trang web mà họ tin tưởng. Một trang web cá cược và đánh bạc trực tuyến là khả năng vô hạn, cho phép họ được tiếp xúc với nhiều triển vọng hơn, vì họ cũng đang tìm kiếm những gì được tốt nhất.

Nhiều tính năng

Nhiều trò chơi và các giải pháp cược

nhiều khách hàng và triển vọng hơn

thêm thu nhập và lợi nhuận