Start Live Casino là môt công ty con  của Công Ty TNHH  Happy & Lucky đang sở hữu hợp pháp 2 Casino tại đất liền, chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ để làm Văn Phòng Trung Tâm Giao Dịch và được  hợp pháp tại Campuchia

Các nhà khai thác có thể thuê diện tích từ chúng tôi để  mỡ văn phòng làm Trung Tâm Giao Dịch( Call Center) và đã được cấp phép hợp pháp mở  Sòng Bạc hoạt động tại Đất Liền.